امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

همایش بزرگداشت روز سالمند

تاریخ ثبت : 8 مهر سال 1394 - چاپ صفحه

همایش سالمندان و تجربه سالمندی همزمان با روز سالمند و با حضور الهه راستگو رییس ستاد سمن های شهر تهران، مدیرکل سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی گرونوبل فرانسه، برخی دیگر از مسئولین شهری و سمن های حوزه سالمندان در سالن همایش های ستاد سمن های شهر تهران برگزار شد.

برای دیدن متن کامل خبر کلیک کنید.