امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

الهه راستگو:
کارآفرینی سکوی پرش توسعه

تاریخ ثبت : 12 مرداد سال 1394 - چاپ صفحه
کارآفرینی سکوی پرش توسعه

 گرچه عوامل متعددی در ظهور و بروز آسیب های اجتماعی موثرند اما در این میان بیکاری از تاثیر بیشتری برخوردار است.

افزایش نرخ آمارهای بیکاری و روند رو به رشد آن بیانگر رشد شتابان آسیب های اجتماعی ناشی از این امر در جامعه است و توجه اندک به کارآفرینی امروز به عنوان مهمترین راهکار درحالی مغفول مانده که جامعه از پتانسیل عظیمی جهت فرصت سازی و کاهش مسائل ناشی از این معضل برخوردار است.

بیکاری امروز مشارکت اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش داده و تنها سوق افراد به مشاغلی را به دنبال داشته که نه تنها از کمترین منفعت در راستای توسعه کشور برخوردار بوده که حتی صدمه به اقتصاد کشور را نیز به دنبال داشته است.

واسطه گری و تلاش برای ورود کالاهای بی کیفیت به رغم برخورداری از توان تولید اگرهم توسعه و پیشرفتی را درپی داشته باشد تنها برای کشورهای تولید کننده بوده، روندی که قدرت اقتصادی جمعیت اندک و افزایش فشار اقتصادی جمعیت غالب، بیکاری دو و نیم میلیون نفری نتیجه ای است که در سایه توسعه این رویکرد و عدم توجه به کارآفرینی در جامعه حاکم شده است.

شاید توسعه مراکز تخصصی کارآفرینی و ترغیب قشر جوانی که همواره درصدد جستجوی منصبی وابسته به یک نهاد و سازمان بوده در گرایش به این مراکز و شناسایی ظرفیت ها و چگونگی فرصت سازی و کسب سرمایه ای که توسعه کشور نیز مهمترین نتیجه آن است، بی تاثیر نباشد.

موضوعی که امروز مبنای تحول اقتصادی بسیاری از کشورها بوده متاسفانه در سایه واسطه گری و کسب سرمایه ناشی از این امر مغفول مانده و این درحالی است که تدوین برنامه های منسجم در راستای تقویت کارآفرینی و تخصیص اعتبار مناسب خواهد توانست به میزان قابل توجهی عقب ماندگی های این حوزه را کاهش دهد.

توان تخصصی و مردمی سازمان های مردم نهاد را نیز نباید در راستای تحقق این مهم فراموش نمود چراکه جایگاه سازمان های مردم نهاد درعرصه های بین المللی و نقش ویژه آنان در فراهم سازی شرایط کارآفرینی امروز موضوعی انکار نشدنی بوده و به عنوان یکی از عناصر کلیدی توسعه و تحول مطرح اند.

اکنون که اجرای طرح های تخصصی و پیاده سازی برنامه های اصولی سمن های این حوزه در سایه تشکیل کارگروه کارآفرینی به خوبی توان این تشکل های غیر انتفاعی و داوطلبانه را ثابت ساخته لزوم توجه بیشتر به این بخش و کاهش موانع پیشرو فعالیت آنان بیشتراحساس می شود، چراکه سمن ها علی رغم فعالیت های تخصصی و تاثیر بسزایشان در کاهش هزینه ها و بازدهی بیشتر امروز با بی مهری هایی رو به رو شده اند که عدم حل این چالش ها که طولانی شدن مراحل ثبت سمن مهمترین آن است تنها انفعال این گروه های مردمی فعال و کند شدن سرعت پیشرفت را در پی خواهد داشت.

*عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)