امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

راستگو تاکید کرد:
لزوم تداوم حرکت توجه به سازمان های مردم نهاد در شورای شهر پنجم

تاریخ ثبت : 31 مرداد سال 1396 - چاپ صفحه
لزوم تداوم حرکت توجه به سازمان های مردم نهاد در شورای شهر پنجم

رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران در واپسین روزهای فعالیت شورای چهارم در جلسه ای مشترک ستاد با تعدادی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای پنجم بر لزوم تداوم حرکت توجه به سازمان های مردم نهاد در شورای شهر پنجم تاکید کرد.

به گزارش تهران سمن، الهه راستگو در جلسه که با حضور آقایان دکتر حق شناس و خلیل آبادی و مسئولین ستاد برگزار شد، ضمن تبریک به اعضای شورای پنجم خواستار ارائه گزارش دبیر و معاونین ستاد و همچنین تعدادی از سازمان های مردم نهاد ستاد به نمایندگی از سمن های فعال در شورای چهارم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و... به اعضای محترم شورای شهر جدید شد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت سازمان های مردم نهاد و کارکنان ستاد بر حرکت همه جانبه، هماهنگ و همدلانه ستاد و سمن ها در پیشبرد اهداف مصوبه تشکیل ستاد توان افزایی اذعان داشت و بر لزوم توجه به مشارکت های مردمی به ویژه مشارکت های سازمان های مردم نهاد در پیشبرد اهداف مدیریت شهری و رقم زدن شهری با کیفیت تاکید کرد

راستگو در ادامه خواستار تداوم نگاه حمایتی و از طرف دیگر برون سپاری امور مدیریت شهری به سازمان های مردم نهاد شد و توجه این گروه های ساختار یافته مردمی را راه برون رفت از مدیریت شهری دانست.

لازم به ذکر است پس از ارائه گزارشها به اعضای محترم شورای اسلامی دوره پنجم بازدید و آشنایی با محیط دبیرخانه ستاد صورت گرفت.