امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

الهه راستگو خبر داد:
امضای تفاهم نامه همکاری ستاد سمن ها با بنیاد شهید و امور ایثارگران

تاریخ ثبت : 3 ارديبهشت سال 1396 - چاپ صفحه
امضای تفاهم نامه همکاری ستاد سمن ها با بنیاد شهید و امور ایثارگران

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران از امضای تفاهم نامه مشترک ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با بنیاد شهید و امور ایثارگران  خبر داد.

به گزارش تهران سمن، الهه راستگو رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به تفاهم نامه اخیر ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با بنیاد شهید و امور ایثارگران، مهمترین اهداف این تفاهم نامه مهم را مشارکت هدفمند و حداکثری سازمان های مردم نهاد، توانمندسازی و بهره­ گیری از ظرفیت­های تخصصی آن­ها در فرآیندهای برنامه ­ریزی و مدیریت شهری در بخش ایثار و شهادت عنوان کرد عنوان کرد و در این زمینه اظهار داشت: با توجه به وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص حمایت از خانواده های شهدا و ایثارگران، این تفاهم نامه انجام فعالیتهای مشترک، همگرایی و هم افزایی هرچه بیشتر میان دو نهاد و ساختارمند شدن و تداوم هر چه بیشتر  فعالیت ها در حوزه ایثار و شهادت و خدمت هرچه بیش تر به خانواده ایثارگران و شهدا را به دنبال خواهد داشت.

وی اتخاذ سیاست­ها، تدوین، تصویب و اجرای برنامه­ ها در راستای عملیاتی نمودن اهداف مصوبات "تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان­های مردم نهاد شهر تهران" و "حمایت از کار داوطلبانه و جهادی"  و گسترش کمی و کیفی سازمان­های مردم ­نهاد فعال در حوزه حمایت از خانواده های شهدا و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر اهداف این تفاهم نامه ذکر کرد و عنوان داشت: ایجاد هم افزایی میان بنیاد و ستاد در حوزه برنامه ­ریزی و راهبری فعالیت­های سازمان­های مردم نهاد شهر تهران و حمایت از خانواده های شهدا و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر مواردی است که به دنبال اجرای این تفاهم نامه محقق خواهد شد.

معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به ایجاد زیرساخت های لازم و نیز برنامه ریزی و هماهنگی در جهت همکاری شبکه ای و تخصصی سازمانهای مردم نهاد حوزه ایثار و شهادت با بنیاد امور شهدا و ایثارگران به عنوان تعهدات مشترک طرفین تفاهم نامه اشاره کرد و افزود: تشکیل کمیته مشترک متشکل از دو نماینده ستاد توان افزایی، دو نماینده بنیاد شهید و یک نماینده سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه ایثار و شهادت گامی مهم در راستای اجرایی شدن اهداف این تفاهم خواهد بود که به زودی اجرایی خواهد شد.

راستگو در پایان تاکید کرد به یاری خداوند متعال با اجرای این تفاهم نامه می توان شاهد فعالیت های مداوم، مستمر و روز افزون سازمان های مردم نهاد در خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران و اشاعه فرهنگ والای ایثار و شهادت بود.