امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

کاشت درخت در مرکز بهزیستی یاسر با حضور خانم دکتر راستگو

تاریخ ثبت : 19 اسفند سال 1395 - چاپ صفحه
کاشت درخت در مرکز بهزیستی یاسر با حضور خانم دکتر راستگو

رییس ستاد توان افزایی  و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد در هفته درختکاری در کنار سمن های منطقه 16 روز چهارشنبه 18 اسفند ماه ساعت 9 صبح در مرکز بهزیستی کودکان یاسر حضور یافت.

دکتر الهه راستگو رییس ستاد توان افزایی با حضور در جمع کودکان بهزیستی یاسر همراه با آنان چند اصله نهال را در باغچه این مرکز کاشت.

خانم صابری نماینده ستاد در منطقه 16 نیز در این رابطه عنوان کردند: با توجه به اهمیت محیط زیست و با اهداف افزایش فضای سبز در مراکز بهزیستی واقع در منطقه تعداد 30 اصله نهال در اختیار این مرکز قرار داده شد که امروز با حضور خانم دکتر راستگو این نهال ها را در باغچه این مرکز بکاریم.