امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

در سیصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران؛
گلایه الهه راستگو از رییس شورا/ امکانات شورایاران برای سمن ها هم فراهم شود

تاریخ ثبت : 25 آبان سال 1395 - چاپ صفحه
گلایه الهه راستگو از رییس شورا/ امکانات شورایاران برای سمن ها هم فراهم شود

رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با گلایه از رییس شورا خواست امکان حضور  سمن ها در شورا فراهم شود.

الهه راستگو عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از گزارش عملکرد ستاد شورایاری ها  به حضور خود در کمیته پنج نفره این ستاد اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به عملکرد مناسب شورایاران لازم است از این بازوان پرتلاش شوراها در سطح محلات و دبیر دبیران شورایاری ها قدرانی کرد.

وی همراهی شورایاری ها با شورا را بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: امیدوارم این سعی و تلاشها منتهی به تشکر نشود و اقدامات بهتری در رابطه با شورایاران صورت پذیرد.

رییس ستاد سمن های شهر تهران ضمن گلایه از رییس شورا اظهارداشت: باتوجه به حضور هر دو هفته یکبار شورایاران یکی از مناطق شهر تهران در صحن شورا این انتظار می رود که حداقل فصلی یک بار امکان حضور سمن های شهر تهران جهت ارائه گزارش مشکلات موجود در شورای شهر فراهم شود.

راستگو حضور در شورا را  خواست و مطالبه سازمانهای مردم نهاد عنوان کرد و گفت: با توجه به عملکرد تخصصی سمن ها در17حوزه ی متعدد اعم از آسیب های اجتماعی و یا حمل و نقل و ترافیک و ورزش حضور نماینده حداقل چهار سمن در طول سال  وارائه مشکلات و معضلات احصاء شده با توجه به تجربه و نگاه تخصصی و کارشناسانه این نهادهای غیر انتفاعی و مردمی برنامه ریزی شهری برای حل مشکل را به نحوی بهتر موجب خواهد شد.

وی در ادامه  تصریح کرد :اگرچه هم اکنون در 354 محله شهر تهران سمن ها از جایگاهی برخوردار بوده و استفاده بهینه ای در هیئت امنا شورایاران از این مردمی ترین نهاد ها می شود اما لازم است شهرداری امکاناتی را که برای شورایاران فراهم نموده برای سمن ها نیز که تاکنون اقدامات موثری را به عمل رسانده اند فراهم کند.

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران ارزش  کارتهای حمل و نقل، ورزش و دیگر کارتهای رفاهی تخصیص یافته به شورایاران را بسیار ناچیز تر از تلاش شورایاران و اقدامات آنها عنوان کرد و افزود:  امیدوارم سمن ها نیز از این اعتبارات ناچیز بهره مند شوند.

راستگو درپایان از نامگذاری خیابانی در منطقه21 به نام شهدای سایپا قدردانی کرد.