امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

الهه راستگو:
مشارکت اجتماعی مردم در اقتصاد ناچیز است

تاریخ ثبت : 6 آبان سال 1395 - چاپ صفحه
مشارکت اجتماعی مردم در اقتصاد ناچیز است

به گزارش تهران سمن، الهه راستگو عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان ملایر به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اشاره کرد و اظهار داشت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) به این نام مزین شده توجه به این رهنمود خواهد توانست فرصت مناسبی را برای معرفی ظرفیت ها، استعدادها و پتانسیل های ملایر در حوزه های متعدد و به خصوص گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی، صنایع تکمیلی و  بسته بندی و معدن با توجه به ظرفیت موجود فراهم کند.

وی افزود: براین اساس لازم است تمامی مدیران و فعالین بخش اقتصادی ملایر با مدیریت هدفمند و اثربخش توام با تلاش مستمر زمینه شناسایی این ظرفیت های عظیم بالقوه شهرستان را برای سرمایه گذاران در راستای توسعه و رونق اقتصادی فراهم سازند چرا که توجه به این مسئله فرصت های اشتغالزایی برای شهروندان ملایری به ویژه جوانان را به دنبال خواهد داشت.

نماینده شهرستان ملایر در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهمیت سرمایه گذاری در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  تاحدی است که از آن به عنوان مهمترین رکن دستیابی به توسعه یاد می شود تصریح کرد: اما باید در نظر داشت به همان میزان که توجه به این امر با قرار گیری مدار اقتصادی کشور سبب رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد شد، عدم توجه به آن افت و سیر نزولی و منفی در اقتصاد کشور را موجب می شود.

راستگو اظهارداشت: با توجه به شاخص های عنوان شده رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موجود و تنها با تکیه بر ریسک اقتصادی و بازده سرمایه گذاری احتمالی ناشی از آن ممکن نیست.

وی در ادامه به یک اصل ثابت در نظام و فرهنگ سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصل، گریز سرمایه از ریسک و خطر و تمایل به بازده و سود سبب شده تا سرمایه گذاران از ریسک گریز ورود سرمایه خود به جایی که خطر وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان محسوب می شود امتناع کنند.

عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسئولین ملایر باید شرایط سرمایه گذاری راحت و بدون دغدغه را در این شهرستان ایجاد کنند تاکید کرد: در حالی که در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بستری جهت جلب مشارکت تمام افراد جامعه یاد می شود این امر در کشورهای توسعه یافته به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب مشارکت مردم بسیار ضعیف و ناچیز است.

راستگو با اشاره به اینکه بسترسازی مناسب توام با ایجاد جاذبه های واقعی پس اندازهای مردم را به این سو هدایت خواهد کرد اظهار داشت: توجه به این مسئله مغفول مانده به معنای ارتقاء درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی و در نتیجه ایجاد اشتغال و افزایش رفاه نسبی در جامعه است.

وی نامگذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل را یادآور شد و افزود: الگوی اقتصاد مقاومتی به روش های صحیح به تصمیم گیری برای اقتصاد در شرایط تحریم، فشار و کمبود منابع اشاره داشته و بر این اساس اقدام و عمل باید به گونه ای باشد که این سبک مدیریتی به شکوفایی و رونق اقتصادی منجر شود.

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران افزود کاهش سطح بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه مهارت، دانش و انگیزش نیروی کار برای تولید بیشتر، توجه به زیرساختهای مورد نیاز، تقویت و توسعه ی کار شایسته و کارآفرینی، بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت ها و رویکرد شفاف سازی از اثرات اقتصاد مقاومتی است.

نماینده ی شهرستان ملایر در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی زمینه سرمایه گذاری در ملایر را مرتبط با سه عامل فرهنگ و امنیت سرمایه گذاری و رفع نیاز بازار و شهروندان دانست و افزود: براساس فرهنگ سرمایه گذاری مسئولین باید ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت و از سویی فرصت ها و تهدیدهای موجود به مردم و سرمایه گذاران فضای انگیزشی مناسب را ایجاد کنند.

راستگو با بیان اینکه امنیت اقتصادی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار احساس کند که خودش صاحب اول و آخر دارایی ها و مایملک خود است افزود: بازار سرمایه گذاری در کشور به خصوص ملایر روزهای سختی را سپری می کند به طوری که فقدان پیش بینی و برنامه ریزی مشخصه اصلی آن است .

وی در پایان به نقش عظیم مشارکتی سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد مناسب سمن ها در حوزه های مختلف قطعا بهره گبری از این توان نتیجه مناسبی را در بهبود فضای کسب و کار موجب خواهد شد.