امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

بازدید رئیس ستاد سمن ها از انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه

تاریخ ثبت : 24 مهر سال 1395 - چاپ صفحه
بازدید رئیس ستاد سمن ها از انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه

دکتر الهه راستگو، عضو شورای اسلامی و رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران، صبح روز شنبه مورخ 24 مهرماه مصادف با روز جهانی نابینایان از انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه، با مدیریت خانم زهره شوری بازدید بعمل آورد.

به گزارش تهران سمن، در حاشیه این بازدید که با همراهی جمعی از اعضای کارگروه کارآفرینی ستاد صورت گرفت، به مسائل و مشکلات موجود در انجمن و همچنین جامعه نابینایان پرداخته شد. 

لازم به ذکر است، انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه از اعضای فعال کارگروه کارآفرینی، تعاون و اقتصاد شهری ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سمن ها می باشد.