امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

یوسف مقدم/ سازمان های مردم نهاد؛ دولت و ملت، همدلی و همزبانی

تاریخ ثبت : 20 تير سال 1394 - چاپ صفحه
یوسف مقدم/ سازمان های مردم نهاد؛ دولت و ملت، همدلی و همزبانی

سال 1394 در حالی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نام گذاری گردید که ضرورت این همدلی و همزبانی بیش از هر مقطع دیگری احساس می شود. در این میان سازمان های مردم نهاد به عنوان عینی ترین نمونه  مشارکت ملت در رشد و توسعه جامعه نقش مهمی در ایجاد همدلی و همزبانی مابین ملت و دولت دارند.

مهمترین کارکرد و نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد فضای همدلی و همزبانی در محورهای ذیل قابل بررسی است:

  • سازمان های مردم نهاد با تلاش در ایجاد فضای اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت در بین اعضای خویش زمینه اولیه همدلی را فراهم خواهند نمود. اعتماد عمومی در بین مردم اولین گام برای همراهی با دولت است. در هر مقطعی که این اعتماد خدشه دار و فضای مابین دولت و ملت غبارآلود و تاریک شده سازمان های مردم نهاد با گام برداشتن در این مسیر وظیفه مهمی را بر عهده داشته اند.

  • یکی از راه های ایجاد همدلی و همزبانی، آگاه سازی و شفاف سازی برنامه ها و اقدامات دولت در بین آحاد ملت می باشد. سمن ها در این زمینه نیز می توانند با برنامه های روشنگرانه خود در جهت ایجاد فهم مشترک بین طرفین یعنی ملت و دولت گام بردارند.

  •  سازمان های مردم نهاد جایگزین مناسبی برای پیگیری و انجام دغدغه های مشترک مابین دولت و ملت می باشند. ورود و واسپاری مسائل و اولویت هایی همچون محیط زیست، مساله بحران جمعیت، آسیبهای اجتماعی  و . . . از سوی دولت به نمایندگان ملت یعنی سمن ها، علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی طرح ها و ایجاد مشارکت عمومی، زمینه همدلی بیشتر را فراهم خواهد کرد.

  • فرایند پیشرفت جامعه مستلزم نقش آفرینی و همراهی مردم در برنامه های دولت است. سازمان های مردم نهاد با آموزش اعضای خود میتوانند نقش کاتالیزور را در مسیر تغییرات اجتماعی  جامعه و پیشرفت آن فراهم نمایند.

  • متأسفانه رسم غلطي در جامعه وجود دارد که عده اي فارغ از اينکه چه دولتي و با چه رويکردي سرکار است، همواره به دنبال بزرگ نمايي کاستي هاي دولت مردان و سياه نمايي وضعيت کشور هستند. آنچه مسلم است نظام مديريتي ما کاستي هاي فراواني دارد اما مردم براي همدلي و همزباني با دولت بايد با پرهيز از سياه نمايي و غرض ورزي با نقد منصفانه دولت را در جهت رفع کاستي ها و تحقق اهداف متعالي کشور ياري نمايند. سازمان های مردم نهاد در این میان و در جهت ایجاد نظام نقد منصفانه و پرهیز از سیاه نمایی نقشی اساسی دارند.

  • اثرسنجی برنامه های دولت در بین مردم نقش بسزایی در نزدیکی آنچه در ذهن مردان دولت میگذرد با آنچه در کف کوچه و خیابان مشاهده می شود دارد. سازمان های مردم نهاد می توانند ابزار مناسبی برای این اثرسنجی باشند. ارائه دقیق بازخورد برنامه های دولت در بین مردم از سوی سمن ها زمینه نزدیکی برنامه های دولت را به انتظارات مردم موجب خواهد شد.

  • یکی از ترفند های اساسی دشمنان نظام برای شکست برنامه های انقلاب، القاء شبهه چندصدایی در میان ملت در مواجهه با برخی از برنامه های بزرگ دولت است. تلاش های صورت گرفته برای نشان دادن اینکه در جریان مذاکرات هسته ای، ملت ایران نظرات مختلف و متناقضی با هم دارند نمونه ای از این شبهه افکنی است. سازمان های مردم نهاد می توانند با تلاش در جهت دهی به افکار عمومی به سمت وحدت و همگرایی در این موضوع با توجه اصول، ارزش ها و آرمان های انقلاب و همچنین مطالبات و دغدغه های رهبری معظم انقلاب، نقش خود را برای تحقق همدلی و همزبانی مابین دولت و ملت ایفا نماید.

  • دولت با به رسمیت شناختن جایگاه سازمان های مردم نهاد به عنوان مجرای پیگیری مطالبات موضوعی، صنفی و منطقه ای مردم زمینه تحقق مطالبات مردم فراهم نماید. تحقق این موضوع ارتباط مستقیم با مساله همدلی و همزبانی و افزایش آن دارد.

دست آخر اینکه برای رسیدن به همدلی و همزبانی فیمابین دولت و ملت، عزم ملی نیاز است و سازمان های مردم نهاد با پیگیری و انجام وظایف خویش، می توانند به سهم خود زمینه این عزم ملی را فراهم نمایند لکن نقش نهادها و ساختارهای اجتماعی دیگر مانند خانواده، نظام آموزشی، مساجد  و حوزه های علمیه  و . . .  نیز در این میان قابل بررسی است.

* معاون برنامه ریزی و نظارت 

ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران