امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

الهه راستگو/ شاید دیگر نتوان نسخه ای برای محیط زیست نوشت

تاریخ ثبت : 5 مرداد سال 1394 - چاپ صفحه
الهه راستگو/ شاید دیگر نتوان نسخه ای برای محیط زیست نوشت

ظروف يكبار مصرف با توجه به دربرگیری ترکیبات تجزیه ناپذیر امروز به عنوان تهدید و دغدغه ای بزرگ برای دوستداران محيط زيسـت مطرح بوده و این درحالی است که استفاده از اين ظروف در كشور ما بسـيار ترویج یافته و از حد استاندارد بسیار فراتر رفته، مسئله ای که روند روبه رشد آن سیاست‌ها و راهکارهای اصولی در این راستا را گوشزد می کند و اگرچه شاید در این میان جایگزینی کیسه های قابل بازیافت و پارچه‌ای با توجه به مضرات کمتر و امکان بازگشت به چرخه طبیعت نه یک ضرورت بلکه امری واجب تلقی شده اما همین راهکار اصولی نیز به دلیل صرف هزینه بیشتر به عنوان عاملی برای عدم جایگزینی از سوی بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات یاد می شود. عاملی که لزوم حمایت دولت مهم‌ترین پایه و اساس اجرایی آن محسوب شده و تخصیص سرانه و اعتبارجهت عملی كردن آن یک ضرورت است.

از سویی دیگر هرچند هشدارهای فعالان زیست محیطی دنیا موید جهانی بودن این مسئله است اما تنها تولید روزانه 7500تن زباله در کلانشهر تهران و 1000 تن پسماندهای پلاستیکی در هر شبانه روز این شهر بیانگر روند تغییر در سبک زندگی مردم است و اگر بتوان از تغییر در سبک زندگی به عنوان یکی دیگر از مولفه های این فرهنگ سازی غلط یادکرد تبيین الگوهای آموزشی از طریق رسانه ها به عنوان یکی دیگر از راهکارهای توجه دادن مردم به این معضل مطرح است و متاسفانه عواقب ناشی از این تغییر بس اشتباه و جایگزینی ظروف یکبار مصرف تجزیه ناپذیر با ظروف چینی و ملامینی قدیمی به خصوص در برگزاری مراسم‌های متعدد امروز معضلی جدی را برای محیط‌زیست رقم زده که عدم توجه به فرآیندهای پیشگیرانه آن وضعیت بحرانی را به‌دنبال خواهد داشت و در این میان نقش سازمان‌های مردم نهاد در ارتقاي آگاهی مردم را نمی توان نادیده گرفت چراکه حل معضلات زیست‌محیطی جز با افزایش دانش مردم به عنوان جامعه هدف امکان پذیر نبوده و بی‌شک سمن‌های تخصصی فعال در زمینه محیط زیست خواهند توانست توام با احیاي فرهنگ‌های صحیح اگرچه منسوخ این فرهنگ‌های به ظاهر صحیح اما مملو از مخاطرات‌زیستی، جسمی و اقتصادی را از چرخه سبک زندگی جامعه خارج كرده و هشدار را به مسئله‌ای جدی و درخور تامل برای مردم و مسئولان مبدل سازند. اما باتوجه به اینکه این مسئله امروز از ماهیتی جهانی برخوردار است و رفع چالش‌های آن تکلیفی برای تمامی افراد است قطعا سازمان های مردم نهاد با ارائه راه حل و کمک های فکری به سازمان‌های دولتی و بین المللی مسئول در عرصه‌های زیست محیطی خواهند توانست گامی اساسی در جهت کاهش این معضل بر دارند چراکه با توجه به نقش اثر‌گذارسازمان‌های مردم نهاد تشکیل دوره های آموزشی برای شهروندان به عنوان مهم‌ترین بهره برداران منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و احیاي منابع طبیعی را بیش از پیش به‌دنبال خواهد داشت که البته لزوم افزایش منابع مالی و حمایت های ساختاری و سخت افزاری در این راستا ضروری است و در این میان باید پذیرفت عدم جدی انگاشتن عواقب این هشدار، آسیب‌های وارده را به طبیعت و بهداشت بازخواهدگرداند و نتیجه ای را موجب خواهد شد که شاید هیچگاه دیگر نتوان نسخه درمانی را برای آن نوشت.

*رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران