امروز سه شنبه، 3 بهمن 1396

محسن پیرهادی/ حمایت دولت لازمه تقویت تشکل های مردمی

تاریخ ثبت : 22 تير سال 1394 - چاپ صفحه
محسن پیرهادی/ حمایت دولت لازمه تقویت تشکل های مردمی

اگرچه ساختار پیچیده، ناکارآمد و فربه یکی از دلایل ناکارآمدی دولت ها در زمینه ورود حداکثری سازمانهای مردم نهاد به عرصه های اجرایی و مشارکتی است و دولت باید با چابک سازی بخشی از کارها را به سمن ها واگذار کنند اما عدم فراهم سازی فرصت جهت حضور سازمانهای مردم نهاد برای حل مشکلات نیز به عنوان یکی از دلایل ناشناخته ماندن آنان در جامعه و یا انحصاری شدن شناخت مردم به عنوان یک نهاد خیریه علی رغم برخورداری از پتانسیل های متعدد آنها مطرح است و قطعا به هر میزان که برای آنها نقش تعیین شود شناخته شده و کارایی خود را نشان خواهند داد که البته رسانه، تلویزیون، مطبوعات و تبلیغات شهری در این راستا بی تاثیر نخواهند بود.

اقدامات سمن ها نیز تاکنون بسیار مثبت اما ناکافی بوده وعدم ایفای نقش مناسب در مباحث آموزشی و حمایتی از جمله دلایل ناکافی بودن این اقدامات است که البته غیر فعال بودن بسیاری از سمن ها نیز در این راستا بی تاثیر نبوده و نمی توان برای تقویت تشکل های مردمی نقش موثر حمایتی دولت، شورای شهر و سایر نهادهای مسئول در این راستا را نادیده گرفت و قطعا واگذاری امور به سازمانهای مردم نهاد کاهش فشار بر مجموعه های حاکمیتی، دولتی و نیز کاهش هزینه برای مردم را به عنوان مهمترین دستاورد به دنبال خواهد داشت.

از سویی دیگر فراهم سازی حداقل بسترها سبب پیشبرد بهتر فعالیتها در سمن ها خواهد شد و ارائه آموزش های لازم در جهت تشویق حضور حداکثری سمن ها و مشارکت های مردمی متناسب با اهداف و چشم انداز تعریف شده مسئله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته دیگر آنکه هرچند بودجه در اختیار سمن ها متناسب با فعالیتهای تعریف شده آنان مناسب است اما، باید در نظر داشت که ارائه امکانات مدیریت شهری نظیر سالنها، مجموعه های رفاهی، فرهنگی و برخورداری حداکثری از این ظرفیت ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که در این میان واگذاری پروژه های شهری به سمن ها و نهادهای دولتی یکی دیگر از موارد حائز اهمیت در جهت خود شکوفایی سمن هاست. متاسفانه هیچ یک از دولتها تاکنون از کارآمدی لازم جهت واگذاری امور به مردم برخوردار نبوده اند به طوری که می توان ادعا کرد که هر دولت نسبت به مجموعه های مردمی ناتوان بوده است.

در پایان لازم است به این مهم توجه کرد که باید تسهیلات لازم جهت بهره گیری از امکانات شهری در اختیار سمن ها قرار گیرد چراکه این نهادها مردمی بوده و از بودجه دولتی برخوردار نیستند.

*عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای شهر و

عضو شورای مرکزی ستاد توان افزایی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد شهر تهران