امروز دوشنبه، 2 مرداد 1396
واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع است

واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع استرییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی در قالب فعالیتهای فرهنگی و عمومی نیازمند سیستم نظارتی قوی و تدوین قانونی جامع است.

الهه راستگو: ضرورت تحقق شهر دسترس پذیر/ شهروندان شهرک شاهد در تامین مایحتاج روزانه با مشکل مواجهند

الهه راستگو: ضرورت تحقق شهر دسترس پذیر/ شهروندان شهرک شاهد در تامین مایحتاج روزانه با مشکل مواجهندرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر با تاکید بر لزوم دسترس پذیر نمودن محلات گفت: تحقق شعار شهر دسترس پذیر و بی مانع از ضرورتهایی است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.

الهه راستگو: چرخ زندگی فرهنگیان لنگان است/ درآمدزایی آموزش و پرورش با استفاده حداکثری از فضای آموزشی مدارس

الهه راستگو: چرخ زندگی فرهنگیان لنگان است/ درآمدزایی آموزش و پرورش با استفاده حداکثری از فضای آموزشی مدارسرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه چرخ زندگی فرهنگیان لنگان است گفت: لازم است با ارائه تسهیلات رفاهی در جهت بهبود وضعیت معیشت معلمان اقدام عملی موثری صورت پذیرد.

برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی ستاد سمن های شهر تهران

برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی ستاد سمن های شهر تهراندبیر ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران از برگزاری انتخابات کارگروه های تخصصی این ستاد خبر داد.

مشارکت در کلام رهبری