امروز شنبه، 3 تير 1396
واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع است

واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع استرییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی در قالب فعالیتهای فرهنگی و عمومی نیازمند سیستم نظارتی قوی و تدوین قانونی جامع است.

الهه راستگو در صحن شورا:  افرادی که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند/ به موضوع پیمانکارانی که هنوز بدهی خود به شهرداری و بانک ها را نپرداخته اند رسیدگی شود

الهه راستگو در صحن شورا: افرادی که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند/ به موضوع پیمانکارانی که هنوز بدهی خود به شهرداری و بانک ها را نپرداخته اند رسیدگی شودرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در منطقه 3 هم مانند منطقه 1 افرادی هستند که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند و شهرداری هم از این موضوع آگاه است.

الهه راستگو در صحن شورای شهر:  حفظ فرصت های شغلی موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد/ بیکاری و گرانی طبقات متوسط و ضعیف جامعه را آزرده کرده است

الهه راستگو در صحن شورای شهر: حفظ فرصت های شغلی موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد/ بیکاری و گرانی طبقات متوسط و ضعیف جامعه را آزرده کرده استرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش آمار بیکاری در جوانان و بیکاری روزافزون سرپرستان خانوار گفت: حفظ فرصت های شغلی موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

الهه راستگو: ضرورت تحقق شهر دسترس پذیر/ شهروندان شهرک شاهد در تامین مایحتاج روزانه با مشکل مواجهند

الهه راستگو: ضرورت تحقق شهر دسترس پذیر/ شهروندان شهرک شاهد در تامین مایحتاج روزانه با مشکل مواجهندرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر با تاکید بر لزوم دسترس پذیر نمودن محلات گفت: تحقق شعار شهر دسترس پذیر و بی مانع از ضرورتهایی است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.

الهه راستگو: چرخ زندگی فرهنگیان لنگان است/ درآمدزایی آموزش و پرورش با استفاده حداکثری از فضای آموزشی مدارس

الهه راستگو: چرخ زندگی فرهنگیان لنگان است/ درآمدزایی آموزش و پرورش با استفاده حداکثری از فضای آموزشی مدارسرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه چرخ زندگی فرهنگیان لنگان است گفت: لازم است با ارائه تسهیلات رفاهی در جهت بهبود وضعیت معیشت معلمان اقدام عملی موثری صورت پذیرد.

مشارکت در کلام رهبری