امروز چهارشنبه، 5 آبان 1395
واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع است

واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع استرییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی در قالب فعالیتهای فرهنگی و عمومی نیازمند سیستم نظارتی قوی و تدوین قانونی جامع است.

الهه راستگو: به سبک سمبلیک و نمادین نمی توان مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد / نامتعارف بگیران قادر به درک طبقات پایین دست جامعه نیستند

الهه راستگو: به سبک سمبلیک و نمادین نمی توان مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد / نامتعارف بگیران قادر به درک طبقات پایین دست جامعه نیستندرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران رفع مشکلات اقشار جامعه را نیازمند قانو نگذاری و تدوین برنامه ی اصولی دانست و تاکید کرد: نمی توان با نامگذاری روزها و هفته ها به سبک سمبلیک و نمادین مشکلات اقشار جامعه را رفع کرد.

الهه راستگو: در پرداخت های گزینشی بهزیستی اقشار و طبقات کم توان جایی ندارند/  دغدغه نابینایان نه ندیدن که دیده نشدن است

الهه راستگو: در پرداخت های گزینشی بهزیستی اقشار و طبقات کم توان جایی ندارند/ دغدغه نابینایان نه ندیدن که دیده نشدن استرییس کمیته مشارکتهای اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درگزارش ها و بررسی های صورت گرفته مستمری پرداختی بهزیستی به نابینایان 50 هزار تومان عنوان شده که البته در پرداخت گزینشی این میزان، اقشار و طبقات کم توان و محروم جایی ندارند.

الهه راستگو: توریسم ورزش استراتژی مهم  برای تعامل بادیگرکشورهاست / ورزش کشور درآمد زا نیست

الهه راستگو: توریسم ورزش استراتژی مهم برای تعامل بادیگرکشورهاست / ورزش کشور درآمد زا نیسترییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: توجه به توریسم ورزش و توسعه ی آن استراتژی مهم برای درآمدزایی و همچنین تعامل بادیگر کشورهاست.

مشارکت در کلام رهبری