امروز يكشنبه، 10 ارديبهشت 1396
واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع است

واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی نیازمند تدوین قانونی جامع استرییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری مسئولیت به تشکل های مردمی در قالب فعالیتهای فرهنگی و عمومی نیازمند سیستم نظارتی قوی و تدوین قانونی جامع است.

الهه راستگو در صحن شورا:  افرادی که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند/ به موضوع پیمانکارانی که هنوز بدهی خود به شهرداری و بانک ها را نپرداخته اند رسیدگی شود

الهه راستگو در صحن شورا: افرادی که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند/ به موضوع پیمانکارانی که هنوز بدهی خود به شهرداری و بانک ها را نپرداخته اند رسیدگی شودرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در منطقه 3 هم مانند منطقه 1 افرادی هستند که به طور خاص اقدام به برج سازی می نمایند و شهرداری هم از این موضوع آگاه است.

الهه راستگو در صحن شورای شهر:  حفظ فرصت های شغلی موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد/ بیکاری و گرانی طبقات متوسط و ضعیف جامعه را آزرده کرده است

الهه راستگو در صحن شورای شهر: حفظ فرصت های شغلی موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد/ بیکاری و گرانی طبقات متوسط و ضعیف جامعه را آزرده کرده استرییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش آمار بیکاری در جوانان و بیکاری روزافزون سرپرستان خانوار گفت: حفظ فرصت های شغلی موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

الهه راستگو خبر داد: امضای تفاهم نامه همکاری ستاد سمن ها با بنیاد شهید و امور ایثارگران

الهه راستگو خبر داد: امضای تفاهم نامه همکاری ستاد سمن ها با بنیاد شهید و امور ایثارگرانرییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران از امضای تفاهم نامه مشترک ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد.

مشارکت در کلام رهبری